bip

Ryn

dscn8265

Przekazanie nowego sprzętu dla OSP Ryn

4 listopada odbyło się przekazanie nowego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie, w którym brali udział: Pan Jarosław Filipek – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Pani Monika Chyła – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn oraz strażacy OSP Ryn. Sprzęt przekazany dla strażaków został odebrany przez Naczelnika OSP Ryn Pana Łukasza Bernaciak.

Strażacy OSP Ryn zostali wyposażeni w następujące sprzęty:

– 6 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX oraz 5 hełmów strażackich – zakupiono ze środków własnych Gminy Ryn

– narzędzie ratownicze weber – zestaw do wyważania drzwi – zakupiono z dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 3 000,00 zł ze środków własnych Gminy Ryn

– 6 par butów skórzanych strażackich, 1 kombinezon ochronny – zakupiono z dofinansowania w wysokości 5 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

– sprzęt do oznakowania terenu akcji, 2 pary butów skórzanych strażackich, 2 sztuki lekkiego ubrania ochrony przeciwchemicznej – zakupiono z dofinansowania w wysokości 5 100,00 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego”

– flary ostrzegawcze pomarańczowe – zestaw – darowizna od osoby prywatnej

– kombinezon ochronny na osy i szerszenie – zakupiono ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie

 

Skip to content