bip

Ryn

1

Przekazanie urządzenia iBlow dla Posterunku Policji w Rynie

W dniu 5 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przekazał policjantom Posterunku Policji w Rynie urządzenie iBlow służące do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie zostało odebrane przez nadkom. Sławomira Ozygała – Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku oraz asp. szt. Sylwestra Piotrowicza – Kierownika Posterunku Policji w Rynie.

Zakup urządzenia został sfinansowany z Funduszu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań profilaktyki alkoholowej.

1

Skip to content