bip

Ryn

gizycki_01

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Giżyckim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-gizycki/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Miłkach – NPP/NPO

Wtorek 9:00 – 13:00 – Urząd Miasta i Gminy w Rynie – NPP/NPO

Środa 9:00 – 13:00 – Urząd Gminy w Kruklankach – NPP/NPO

Czwartek 8:00 – 12:00 – Urząd Gminy w Wydminach – NPP/NPO

Piątek 9:00 – 13:00 Urząd Miasta i Gminy w Rynie – NPP/NPO

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej:

Urząd Gminy w Miłkach tel. 87 421 10 60

Urząd Miasta i Gminy w Rynie tel. 87 429 39 60

Urząd Gminy w Kruklankach tel. 87 421 70 02

Urząd Gminy w Wydminach tel. 87 421 00 19

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne

https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

 

pomoc prawna

Skip to content