bip

Ryn

QUESTY – nowa atrakcja na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Już są! Dziewięć nowych ścieżek questingowych na terenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Łącznie ponad 60 km tras pieszych, rowerowych oraz pierwszy na świecie Quest Houseboat’owy.

Quest to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Pokonując i rozwiązując zagadki ukryte w queście poznajemy zarówno dziedzictwo historyczne, kulturowe, jak i przyrodnicze regionu.

 

 

Na terenie Rynu powstała ścieżka Questingowa „Wędrówka na styku historii”, ulotki z opisem ścieżki zostaną rozdystrybuowane wśród obiektów świadczących usługi turystyczne na terenie Rynu, są również dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie oraz w Punkcie Informacji Turystycznej.

Ryński Quest w wersji elektronicznej można pobrać ze strony: http://questing.pl/map_point/wedrowka-na-styku-kultur/ a także poniżej w załącznikach do pobrania.

Ulotki questowe wszystkich gmin uczestniczących w projekcie są dostępne w biurach LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” (Wilkasy i Węgorzewo), oraz do pobrania na stronach internetowych (www.mazurylgr.pl, www.questing.pl ). Możliwa jest również realizacja questów dzięki aplikacji mobilnej questing.pl do pobrania w sklepie Play lub Apple Store.

Zapraszamy do wędrówki questingowym szlakiem!

Questy powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które uczestniczy w projekcie pn. „Questingowy Projekt Współpracy”, realizowanym w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Partnerami projektu są, obok LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, dwie lokalne grupy działania: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” z województwa świętokrzyskiego oraz Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski” z województwa warmińsko – mazurskiego.

Skip to content