bip

Ryn

Razem sięgnijmy po fundusze unijne na lata 2014-2020

Informujemy, że Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie rozpoczęły prace nad opracowaniem dwufunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

Środki na realizacją LSR będą pozyskane z dwóch podstawowych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (EFRM). LSR będzie wdrażana przez Lokalną Grupę Działania i dzięki temu samorządy oraz mieszkańcy powiatu węgorzewskiego i giżyckiego oraz gminy Srokowo będą mogli pozyskiwać środki na sfinansowanie lokalnych inwestycji i przedsięwzięć, w tym na inwestycje prospołeczne, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnawialne źródła energii oraz organizację lokalnych wydarzeń.

Zwracamy się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z prośbą  o wypełnienie ankiety oczekiwań i odesłanie jej na adres mailowy: biuro@mazurylgd9.pl.

Natomiast wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD9 i LGR „WJM” prosimy o czynny udział w konsultacjach społecznych.

Potrzeby, opinie i uwagi dotyczące przyszłego okresu programowania można również zgłaszać osobiście w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9 w Węgorzewie: ul. 3 Maja 15D; tel. 87 4270617 oraz w biurze LGR „WJM” w Węgorzewie: Plac Wolności 1b, tel. 87 428 47 41.

Zapraszamy!

Skip to content