bip

Ryn

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse”

Informujemy, że trwa tegoroczny nabór wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego programu „Równać szanse”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców – organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne oraz nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

W ramach naboru można uzyskać wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach.

Organizatorem konkursu grantowego jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 października 2020 r.

Maksymalna kwota pomocy: 8500,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany, ale preferowane są projekty posiadające wkład własny w wysokości min. 20%. Możliwy wkład własny w formie rzeczowej (pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.).

Czas trwania projektu: 6 miesięcy, 01.02 – 31.07. 2021

 

Więcej informacji: https://rownacszanse.pl/rkg2020

Skip to content