bip

Ryn

dscn1909

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn

10 października Gmina Ryn podpisała umowę na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu mieszkańcy gminy Ryn będą mogli skorzystać z rehabilitacji medycznej, zajęć ruchowych oraz edukacji zdrowotnej.

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego będą skierowane do 50 mieszkańców zamieszkujących gminę Ryn w wieku aktywności zawodowej 50-59 lat wśród kobiet oraz 50-64 lat wśród mężczyzn.

Działaniami edukacyjnymi zostanie objęta grupa aktywnych zawodowo 90 osób zamieszkujących gminę Ryn w wieku produkcyjnym 18-64 lata dla mężczyzn oraz 18-59 lat dla kobiet.

1

2

3

4

Skip to content