bip

Ryn

1

Rekrutacja do projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu mieszkańcy gminy Ryn mogą skorzystać z rehabilitacji medycznej, zajęć ruchowych oraz edukacji zdrowotnej. W projekcie weźmie udział łącznie 90 osób, które zostaną objęte rehabilitacją medyczną, zajęciami ruchowymi i edukacją zdrowotną.

Zajęcia z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego będą skierowane do 50 mieszkańców zamieszkujących gminę Ryn w wieku aktywności zawodowej 50-59 lat wśród kobiet oraz 50-64 lat wśród mężczyzn.

Działaniami edukacyjnymi zostanie objęta grupa aktywnych zawodowo 90 osób zamieszkujących gminę Ryn w wieku produkcyjnym 18-64 lata dla mężczyzn oraz 18-59 lat dla kobiet.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie, szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie rekrutacji dostępnym do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia udziału w projekcie dostępne są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój 109 (Stanowisko ds. promocji i rozwoju).

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w celu zarejestrowania w kolejce oczekujących w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja – rehabilitacja medyczna” osobiście lub listownie w: Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój 109 – Stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1

Skip to content