bip

Ryn

Rekrutacja do Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ZS-P w Rynie

ogłasza rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu na nowy rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja trwać będzie w okresie:  01 – 17 marca  

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu:  30

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola jest do pobrania w przedszkolu (gabinet wicedyrektora oraz u intendentki)

 lub ze strony   https://zspryn.edupage.org

 

Wnioski należy składać w przedszkolu lub przesyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mailowy: zsp@miastoryn.pl

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości 

28 marca 2023r.

Skip to content