bip

Ryn

1

Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn

W dniu 21.07.2020 r. Gmina Ryn podpisała umowę na wykonanie inwestycji: Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO”.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

– remont drogi o długości ok. 293 m i szerokości jezdni od 3,75 m do 5,25 m , powierzchnia 1340 m2 o nawierzchni bitumicznej

 

– remont chodników z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 320 m2,

– zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 90 m2

– wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED z wysięgnikami – 3 szt.,  

– kanalizacja deszczowa (studnie rozsączające)

– 10 szt. wpustów oraz oznakowanie poziome

Termin realizacji umowy do 30 września 2020 r. Kwota brutto wykonania robót budowlanych to: 676 717,93 zł

Inwestycja zostanie wykonana w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

1

2

Skip to content