bip

Ryn

umowy

„Rewitalizacja 5 szt. budynków komunalnych w Rynie oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół tych budynków” – podpisanie umowy na roboty budowlane

Dnia 24.07.2018 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą: Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN”, związane z realizacją zadania: „Rewitalizacja 5 szt. budynków komunalnych w Rynie oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół tych budynków”.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację pięciu budynków komunalnych w Rynie (ul. Kopernika 12, Kościuszki 7, Nowickiego 3, Partyzantów 3, Traugutta 3) oraz zagospodarowanie przyjaznej przestrzeni wokół tych budynków poprzez uporządkowanie istniejącego terenu, budowę miejsc spotkań, integracji, placów zabaw, skwerów itp., remont elewacji, dachów oraz części wspólnych budynków (stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowych, elektrycznych), zmiana sposobu ogrzewania na gazowe.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

umowy

umowy

umowy

Skip to content