bip

Ryn

podpisanie umowy1

„Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”

27 marca 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację pięciu budynków komunalnych w Rynie (ul. Kopernika 12, Kościuszki 7, Nowickiego 3, Partyzantów 3, Traugutta 3) oraz zagospodarowanie przyjaznej przestrzeni wokół tych budynków poprzez uporządkowanie istniejącego terenu, budowę miejsc spotkań, integracji, placów zabaw, skwerów itp., remont elewacji, dachów oraz części wspólnych budynków (stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowych, elektrycznych), zmiana sposobu ogrzewania na gazowe.

Całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 4 192 877, 37 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków programu wynosi 1 838 828, 05 PLN. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 31 październik 2018 r.

podpisanie umowy

podpisanie umowy1

Skip to content