bip

Ryn

1

„Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”

28 lutego 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”.

Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 267 918, 57 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 534 154,39 zł.

1

2

3

4

Skip to content