bip

Ryn

fontanna

Ryn ma już fontannę!

Zakończono realizację inwestycji pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża jeziora Ryńskiego”,  polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni w obszarze ulic: Rybaka i Szkolnej w Rynie poprzez stworzenie placów jako miejsc spotkań i wypoczynku oraz jednocześnie umożliwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz budowę małej architektury.

W ramach inwestycji powstały m.in.:

– ciągi piesze, jezdne, place i parkingi

– nasadzenia zieleni

– plac do rekreacji i wypoczynku z fontanną i elementami małej infrastruktury

– oświetlenie i odwodnienie terenu

– przyłącze wod. – kan.

– system monitoringu terenu

Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko– Mazurskiego”.

Całkowite koszty realizacji inwestycji: 3 269 851,80 zł

Kwota dofinansowania: 2 779 374,03 zł

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

fontanna

Skip to content