bip

Ryn

50280396_2032910733468286_7602763786675552256_o_1

Ryński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Informujemy, iż w strukturach Fundacji PozytywArt, uchwałą nr 1/2019 z dnia 02.01.2019r. pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Ryn został powołany Ryński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Studentami Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zostać wszystkie osoby w wieku 55+, które chciałyby zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz poznawać nowych ludzi. Celem Uniwersytetu jest prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowanej do wszystkich chętnych w wieku 55+, którzy odczuwają brak możliwości rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

 

Wszelkie informacje na temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać w budynku Ekomariny we wtorki, godz. 15.00 – 17.00 oraz środy i czwartki, godz. 11.00 – 13.00 lub telefonicznie, osoba do kontaktu: Pani Teresa Piątek, tel. 502 112 194. 

 

1

Skip to content