bip

Ryn

bojery

Ryńskie bojery – 2017

Po dwuletniej przerwie  bojery znowu powróciły na Jezioro Ryńskie.

Bardzo dobre warunki lodowe i pogodowe pozwalają młodzieży z Grupy Żeglarskiej Ryn – Zofiówka  MBSW Giżycko prowadzonej przez instruktora Mirosława Kowalskiego na aktywne i atrakcyjne spędzanie ferii zimowych latając na bojerach klasy DN.

Ryńscy bojerowcy to młodzież z gimnazjum i szkół średnich zamieszkała  na terenie naszej gminy.

Ryńscy żeglarze lodowi mają do dyspozycji cztery ślizgi tej klasy.

W chwili obecnej nasza grupa bojerowa to dwie dziewczyny i ośmiu chłopców.

 

Klasa ślizgów lodowych (bojerów) klasy DN powstała w USA w wyniku przeprowadzonego konkursu przez gazetę ,,Detroit News”  (stąd nazwa DN) w 1936r na najszybszy i łatwy w budowie bojer.

Konstruktorzy tej powszechnie uznanej klasy to K.Williams i  D.Sans z Michigan.

Pierwsze ślizgi tej klasy w Europie pojawiły się w Holandii w 1960r.

W Polsce zaczęto budować DN-y od 1966r.

Ślizg ten ma długość kadłuba 3,58-3,75 m a powierzchnię żagla do 6,45 m/2. Maksymalny wynik prędkości na tym ślizgu to 140 km/h.

Polscy bojerowcy należą od wielu lat do światowej czołówki tej mało promowanej przez media dyscypliny sportu.

Obecnie od kilku lat Polacy zdobywają  najwyższe lokaty na rozgrywanych corocznie Mistrzostwach Świata i Europy.

Praktycznie  w okresie ostatnich czterech lat ,,pudło” na MŚ i Europy  w tej dyscyplinie sportów zimowych należy do Polaków.

 

Przed wojną centrum Europejskim w tej dyscyplinie było kilkakrotnie w Węgorzewie. Wówczas startowały bojery dwuosobowe klasy MONOTYP ( konstrukcja z Estoni).

Po  II wojnie monotypy do Rynu ściągnęli bracia Komorowscy.

W latach 50 i 60 XX w. bracia Fryc, Paweł i Willi Komorowscy z innymi kolegami z Rynu latali po J.Ryńskim na dwuosobowych monotypach i polskich wajlandach (ta klasa obecnie zanika).

 

                          Informacje przygotował : Mirosław Kowalski

 

 Bojery 2017

Bojery 2017

Bojery 2017

Bojery 2017

Bojery 2017Bojery 2017

 

Skip to content