bip

Ryn

Polski ład 2

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja Gmina Ryn otrzymała:
 
  • 3 150 000 zł na realizację zadania: Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek Zadumy”, w ramach którego zostanie wykonana:
Budowa ciągów pieszych, fontanny posadzkowej wraz z zapleczem technicznym, oświetlenia oraz elementów małej architektury z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem przyłączy wod.-kan., elektrycznych.
 
  • 3 150 000 zł na realizację zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Ryńskim, w ramach którego zostanie wykonana:
Rozbudowa pomostu stałego, budowa pomostu pływającego, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zadaszenie istniejącej sceny, utwardzenie terenu i wyposażenie w elementy małej architektury.
 
Polski ład 1
Polski ład 2
Skip to content