bip

Ryn

SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/285/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2022”, Urząd Miasta i Gminy Ryn uruchamia  Rejestr Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta i gminy Ryn.

Społeczny Opiekun Kotów Wolno Żyjących to osoba, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta i gminy Ryn oraz została wpisana do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących.

Deklaracja Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta i gminy Ryn do pobrania znajduje się w załącznikach.

Poszukujemy Opiekunów sprawujących opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenach na podanych poniżej regionach gminy Ryn:

      REJON 1  (Sterławki Wielkie, Kronowo, Grzybowo, Orło, Jeziorko)

      REJON 2 (Tros, Skop, Canki, Bachorza, Monetki, Wejdyki, Słabowo, Krzyżany, Knis)

      REJON 3 (Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Mioduńskie, Zielony Lasek, Rybical, Skorupki, Mrówki, Szymonka, Prażmowo, Stara Rudówka, Hermanowa Wola)

      REJON 4 (część miasta Ryn zgodnie z załączoną grafiką – obszar 1)

      REJON 5 (część miasta Ryn zgodnie z załączoną grafiką obszar 2 )

W przypadku wpłynięcia większej liczby deklaracji zostanie przeprowadzone losowanie.

Ci z Państwa, którzy są zainteresowani wpisaniem do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących Na Terenie Miasta i Gminy Ryn, proszeni są o wypełnienie właściwej deklaracji (wraz z podaniem adresu do korespondencji) i przekazanie dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy Ryn z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 2 lutego 2022 r. do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 87 429 39 79.

Skip to content