bip

Ryn

straz

Spotkanie w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W związku z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, którą prowadzi Państwowa Straż Pożarna, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu na spotkanie, w dniu 14.11.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Giżycko, którego celem będzie podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie użytkowania urządzeń grzewczych. Na spotkaniu zostaną omówione m.in. obowiązki użytkowników urządzeń i instalacji grzewczych w zakresie ich obsługi i konserwacji, oraz zagrożenia wynikające z ich lekceważenia. 

Skip to content