bip

Ryn

4

Spotkanie z przedstawicielami miasta Jurbarkas

31 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn i Sekretarz Gminy Ryn z przedstawicielami Miasta Jurbarkas. Spotkanie miało na celu omówienie przygotowania i realizacji przyszłego projektu, który Gmina Ryn planuje realizować w partnerstwie z Miastem Jurbarkas, w ramach programu Interreg Lietuva – Polska Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po spotkaniu odbyło się zwiedzanie Rynu przez przybyłych gości wraz z przedstawicielami naszego miasta. 

1

2

3

4

5

Skip to content