bip

Ryn

Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur

Informujemy, że Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia prowadzi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur’’, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych , Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych)

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Rekrutacja jest skierowana do osób chcących podjąć szkolenie na następujących kursach/szkoleniach:

Kursy nadające kwalifikacje:

Kurs języka angielskiego (120 godz) dla 120 osób

Kurs prawa jazdy kategorii B dla 160 osób

Kursy podnoszące kompetencje (weekendowe – 2 dni):

Baristy dla 320 osób

Barmańsko- sommelierski dla 400 osób

Organizator imprez okolicznościowych dla 30 osób

 

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne.

Po wypełnieniu można dostarczyć je osobiście do biura projektu, adres Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia ul. Nowowiejska 4A, Giżycko lub przesłać skanem na adres turystyka@frr.org.pl  (oryginały należy dostarczyć w pierwszy dzień szkolenia) do 24.01.2020 r.

 

Wkład własny wynosi 10% wartości wsparcia w ramach projektu i może być wniesione przez uczestnika projektu lub organizację pożytku publicznego niebędącą pracodawcą.

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 577 280 450, e-mail: turystyka@frr.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content