bip

Ryn

Strategia Rozwoju Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego – konsultacje

Strategia Rozwoju Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego

konsultacje

 

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem miast – członków Sieci Cittaslow do opracowania Strategii Rozwoju Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Nawiązując do celów wyznaczonych w dokumentach programowych Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 prosimy o wypełnienie poniższych tabel (wskazanie przykładów projektów, które mogą być realizowane w Naszym mieście w ramach poszczególnych celów i są związane ze specyfiką miast Sieci Cittaslow).

Uprzejmie prosimy, aby proponowane projekty zawierały konkretne rozwiązania ( rodzaj działań, ich lokalizacja, oczekiwane przez Państwa efekty). Prosimy o wskazanie propozycji nazwy projektu i krótkiego opisu czego ten projekt dotyczy.

Niektóre projekty, które Państwo zaproponują mogą pasować do więcej niż jednego celu. Prosimy jednak o nie powielanie tych samych projektów przy różnych celach, a przypisywanie ich do tego celu, w którego założenia Wasza propozycja najbardziej się wpisuje.

Zwracamy się z prośbą o składanie wypełnionych ankiet w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie lub przesłanie ich na adres Biura Stowarzyszenia ( 10-578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32/11) w terminie do 25. października.

 

Poniżej do pobrania kwestionariusz ankiety. 

Skip to content