bip

Ryn

System alarmowania ludności – ćwiczenia Renegade/Sarex

Uwaga!

W dniach 17 – 21 maja 2021 roku może zostać wykorzystany system alarmowania ludności. W związku z ćwiczeniami RENEGADE/SAREX – 21 organizowanymi w dniach 17 – 21 maja 2021 roku przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, może zostać wykorzystany w tych dniach system alarmowania ludności. W zależności od przebiegu ćwiczenia może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

RODZAJE ALARMÓW na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach:

1) Ogłoszenie alarmu – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

2) Odwołanie alarmu – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Skip to content