bip

Ryn

logo

USUŃ AZBEST 2019/2020-lista rezerwowa

Tworzymy listę rezerwową do projektu USUŃ AZBEST 2019/2020. Zapraszamy z wnioskami o usunięcie azbestu do biura Związku. Szczegóły pod linkiem http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/462-usun-azbest-2019-2020

 1
2
Skip to content