bip

Ryn

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą Giżycku informuje, że otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

 

 

 

W związku z powyższym rolnicy z terenu gmin Związku, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:
a) folia rolnicza,
b) siatka do owijania balotów,
c) sznurek do owijania balotów,
d) opakowania po nawozach,
e) opakowania typu Big Bag,
mogą składać wnioski do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2 w Giżycku, w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://mzmgo.mazury.pl/…/514-ofinansowanie-usuwania-folii-r…

Skip to content