bip

Ryn

V edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Informujemy, że Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił V edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.  Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od 2014 roku.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego postaw ekologicznych.

 

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar działalności obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia kandydata (na druku stanowiącym załącznik numer 1 do regulaminu) należy przesyłać do 31 marca 2018 r., na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

 

Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z karta zgłoszeniową.

Skip to content