bip

Ryn

warsztaty program

Warsztaty dla mieszkańców Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ryn

UWAGA ZMIANA GODZINY WARSZTATÓW NA 15:30!
Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn!
Ze względu na niewielką frekwencję na ostatnich warsztatach ponownie zapraszamy Państwa na panel strategiczny związany ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2021-2031.
Warsztaty odbędą się 10.06.2021 r. o godzinie 15:30!
Wraz z firmą Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa przygotowaliśmy dla Państwa możliwość rozmowy o najważniejszych problemach w Naszej Gminie, mocnych stronach oraz kierunkach rozwoju. Wspólnie stworzymy również Wizję na najbliższe 10 lat!
Strategia rozwoju Miasta i Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym
z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!
W dniu warsztatów, prosimy Państwa o wejście w podany link i dołączenia wspólnie z Nami do tworzenia przyszłości Naszej Gminy:
https://zoom.us/j/91023335257…
Kod dostępu (jeśli będzie potrzeba wpisania): 464046 
 
warsztaty program
Skip to content