bip

Ryn

warsztaty strategiczne

Warsztaty Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ryn 2021-2031

Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn!

Urząd Miasta i Gminy w Rynie serdecznie zaprasza na panel strategiczny dotyczący tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2021-2031. Wraz z firmą Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa przygotowaliśmy dla Państwa możliwość rozmowy o najważniejszych problemach w Naszej Gminie, mocnych stronach oraz kierunkach rozwoju. Wspólnie stworzymy również Wizję na najbliższe 10 lat!

Strategia rozwoju Miasta i Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym
z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!

W związku z powyższym, jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na panel strategiczny, który odbędzie się 2.06.2021 roku, w godz. 11-13.

W dniu warsztatów, prosimy Państwa o wejście w podany link i dołączenia wspólnie z Nami do tworzenia przyszłości Naszej Gminy.

Link: Panel Strategiczny 2.06.2021 12:00-14:00

https://zoom.us/j/93640671098?pwd=TUpSU0luckRFTndPQmY1ZEVxRkpKdz09

warsztaty strategiczne

Skip to content