bip

Ryn

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW!

 

W związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę dostawy sprzętu komputerowego (laptopów) w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR„, Gmina Ryn informuje, że od przyszłego tygodnia będzie przekazywany Wnioskodawcom sprzęt komputerowy na podstawie umowy darowizny.

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany telefonicznie o terminie odbioru sprzętu komputerowego. 

Wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty lub informacje:

  • dowód osobisty
  • nr PESEL dziecka
  •  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli posiada)

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Ryn procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1827/2022.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 126, tel. 87 429-39-70, e-mail: inwestycje@miastoryn.pl .

 

 

 

https://bip.miastoryn.pl/akty/122/3817/w_sprawie_procedury_weryfikowania_i_monitorowania_efektow_projektu_grantowego__E2_80_9EWsparcie_0D_0Adzieci_z_rodzin_popegeerowskich_w_rozwoju_cyfrowym__E2_80_93_E2_80_9EGranty_PPGR_E2_80_9D_w_Gminie_Ryn/

Skip to content