bip

Ryn

cittaslow_miasta_umowa

Wsparcie na rewitalizację miast CIttaslow

Do 14. miast z województwa warmińsko-mazurskiego wchodzących w skład stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” trafi 51,1 mln euro.

Przedsięwzięcia dotyczą 14. miast sieci, tj. Barczewa, Biskupca, Bisztynka, Dobrego Miasta, Gołdapi, Górowa Iławeckiego, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nidzicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Pasymia, Reszla oraz Rynu. Celem programu jest skoordynowana i kompleksowa rewitalizacja miast wchodzących w skład sieci tak, aby zachowując swój unikalnych charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom lepsze warunki życia.

Planowane na najbliższe lata działania doprowadzą m.in. do: przywrócenia funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych zdegradowanych obszarów miejskich, adaptacji istniejącej zabudowy i odnowy zabytków, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podczas spotkania reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa.

Cittaslow umowaCittaslow umowaCittaslow umowaCittaslow umowaCittaslow umowa

 

Źródło : 

http://www.warmia.mazury.pl

Skip to content