bip

Ryn

Wszczęcie postępowania biogazownia rolnicza

Informujemy, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy biogazowni rolniczej o mocy 499kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 2/78, obręb Ławki, gmina Ryn, szczegóły pod poniższym linkiem:

https://bip.miastoryn.pl/184/3092/Obwieszczenie_3A_BB_6730_109_2023/wersja/1/

Skip to content