bip

Ryn

1

Wyniki konkursu na projekt maskotki miasta i gminy Ryn

Informujemy, że do konkursu zostało złożonych 20 prac, spośród projektów spełniających wymogi formalne, komisja oceniająca powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn postanowiła przyznać I miejsce Pani Olimpii Matusiewicz z Olsztyna.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie! 
Poniżej przedstawiamy projekt wybranej maskotki oraz zdjęcia z przekazania nagrody Zwycięzcy przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

1

2

3

 
Skip to content