bip

Ryn

rpekit

Wyposażenie RPEKiT w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne

W dniu 29 września 2022 r. Gmina Ryn podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim o dofinansowanie projektu: „Kultura bez granic – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne”, w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Podziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie zostanie wyposażony w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne.

 

Całkowita wartość projektu: 589 425,84 zł

Dofinansowanie UE: 474 487,80 zł

Wkład własny Gminy Ryn: 114 938,04 zł

rpekit

Skip to content