bip

Ryn

Wznowienie działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Z dniem 24 maja 2021 roku została wznowiona działalność stacjonarna Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji zlokalizowanego w Giżycku przy ul. Smętka 5.
Działalność stacjonarna drugiego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji zlokalizowanego na terenie gmin Powiatu Giżyckiego
tj. w Miłkach, Rynie, Kruklankach i Wydminach została wznowiona z dniem 1 czerwca 2021 roku.
Porady w punktach będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie.
Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego zapisy na porady najbardziej wskazane telefonicznie.
 
Aktualne godziny otwarcia Punktów znajdują się na stronie:
https://pcprgizycko.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-mieszkancow-powiatu-gizyckiego/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-mieszkancow-powiatu-gizyckiego.html
 
 
Skip to content