bip

Ryn

obraz1

XX – lecie PGKiM w Rynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o. obchodzi w tym roku jubileusz XX – lecia powstania. Przez te wszystkie lata spółka realizowała przedsięwzięcia, które służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Ryn, związane m.in. z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, zarządzaniem cmentarzem komunalnym, usuwaniem nieczystości, dbaniem o porządek i czystość ulic i placów znajdujących się na terenie miasta i gminy, a także zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Życzymy wszystkim pracownikom PGKiM w Rynie kolejnych sukcesów w realizacji zadań oraz wytrwałości w dążeniu do założonych celów, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.

pgkim

Skip to content