bip

Ryn

Zagrożenie suszą w województwie warmińsko – mazurskim

Warunki klimatyczne spowodowały zagrożenie suszą we wszystkich gminach województwa warmińsko – mazurskiego. 

Wojewoda Warmińsko – Mazurski 7 lutego br. Powołał komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja 2018 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczących szacowania strat w rolnictwie, szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie, gdy na danym terenie, zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza, a w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Procedury szacowania szkód oraz obowiązujące wzory wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta
o oszacowanie szkód umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pod adresem:

http://www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo

Skip to content