bip

Ryn

zdj3

Zajęcia żeglarskie w Schronisku Szkolnym „Zofiówka” w Rynie

Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie SEKCJA ŻEGLARSKA ,,HALS” zaprasza   młodzież szkolną od maja do listopada 2023r. na zajęcia żeglarskie w Schronisku Szkolnym ,,Zofiówka” w Rynie. Zainteresowani  w wieku od 13  lat mogą się zwracać do  instruktora żeglarstwa  i nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej w Rynie Pana Marka Lenczewskiego. Zajęcia  odbywają  się  od kilku lat dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Ryn,  oraz Starosty Powiatu Giżyckiego. Z nami możesz zdobyć Patent Żeglarza i Sternika Motorowodnego. Poznasz piękno naszych jezior i tradycje żeglarskie. Ahoj !

zdj1

zdj2

 

zdj3

zdj4

zdj5

Skip to content