bip

Ryn

img_3424

Zakończenie modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Rynie

Uprzejmie informujemy, iż zostały zakończone prace związane z remontem budynku ośrodka zdrowia przy ul. K. Wallenroda w Rynie. W ramach modernizacji zostały przeprowadzone następujące prace:
a) Rozbiórka części budynku – składu opału oraz zsypu na bieliznę;
b) Remont istniejących i wykonanie nowych spoczników, schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
c) Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic poniżej terenu warstwą styropianu gr. 14cm wraz z wykonaniem izolacji;
d) Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu warstwą styropianu gr. 14cm wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego akrylowego;
e) Wymiana płytek betonowych i trylinki na ciągach pieszych i jezdnych na kostkę betonową;
f) Docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej gr. 20 cm i wykonanie nowego pokrycia zewnętrznego połaci z 2 warstw papy termozgrzewalnej;
g) Wymiana wskazanych (opisanych i ujętych w wyliczeniach) drzwi i okien na nowe;
h) Wykonanie nowych obróbek blacharskich;
i) Wymiana rynien i rur spustowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł nieco ponad 680 tyś. zł brutto.

Ośrodek zdrowia po modernizacji

Ośrodek zdrowia po modernizacji

Ośrodek zdrowia po modernizacji

Opracował: Seweryn Stankiewicz podinspektor ds. promocji, promocja@miastoryn.pl

 

Skip to content