bip

Ryn

Nagrody i puchary dla uczniów

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie

26 czerwca 2015 to chyba jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku. Ta data oznacza zakończenie roku szklonego i początek wakacji. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, ze względu na kapryśną aurę uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Gdy już wszyscy uczniowie zajęli swoje miejsca, zabrzmiał hymn narodowy. Następnie Dyrektor Zespołu Krzysztof Cybul przywitał przybyłych gości oraz uczniów. Swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie Michał Szczebiot, ksiądz Proboszcz Sylwester Fiećko oraz Pastor Jan Neumann. Wprowadzono poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i nastąpiło ich przekazanie dla młodszych roczników. Później głos zabrał Burmistrz Józef Karpiński, który podziękował nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przekazywanie wiedzy. Burmistrz pogratulował uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i życzył wszystkim udanych wakacji.
Dyrektor przedstawił również dane dotyczące szkoły i uczniów:
Stan uczniów Zespołu: 608 uczniów w tym 137 z przedszkola, 323 z podstawówki i 148 z gimnazjum. Promocję otrzymało: 316 w szkole podstawowej (nie otrzymało 5) i 142 z gimnazjum (nie otrzymało 4). Szkołę ukończyło: 46 uczniów z podstawówki i 40 z gimnazjum. Średnia ocen w szkole podstawowej (klasy IV-VI) – 3,81, w gimnazjum – 3,45. Najwyższa frekwencja: w szkole podstawowej – klasy I-III – I c 94,40 %, III a – 94,3%, II b – 93,62%, klasy IV-VI – IV b 94,89%, VI b 94 %, V a 90,75%, w gimnazjum I b 94,65%, II b – 90%, I a 89,70%. Zdający z wyróżnieniem (średnia ocen min. 4,75 i bardzo dobre zachowanie) w podstawówce: klasy I-III – 59 uczniów, klasy IV-VI – 26 uczniów (razem 85 uczniów co stanowi 26,32%). W gimnazjum 21 uczniów (14,2%).
Wreszcie nastąpiła najmilsza część uroczystości, czyli nagrodzenie najlepszych uczniów pod względem wyników i frekwencji oraz za udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Na koniec klasy kończące Szkołę Podstawową i Gimnazjum złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie wszyscy uczniowie rozeszli się wraz z wychowawcami do swoich klas, aby odebrać świadectwa.
Życzenia od Burmistrza:
Nadszedł koniec roku szkolnego. Rozpoczyna się okres odpoczynku po roku ciężkiej pracy w szkole, taka perspektywa cieszy nas wszystkich. Mając świadomość ile sił wymaga nauczycielska praca, wyrażam uznanie Gronu Pedagogicznemu. To przede wszystkim dzięki Wam szkoła zmienia swoje oblicze, a uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki. Rodzicom dziękuję za współpracę, za troskę o rozwój i wychowanie swoich dzieci.
Uczniom gratuluję szkolnych osiągnięć. Dziękuję za trud nauki, za pracę. Mam nadzieję, że lato będzie dla Was okresem pełnym pozytywnych wrażeń. Wierzę, że każdy dzień wakacji przyniesie Wam wiele niezapomnianych przygód i nowych przyjaźni.
Wszystkim życzę szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się wszyscy w znakomitych nastrojach.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński

Dyrektor wita przybyłych gości i uczniów

Uczniowie Zespołu

Przekazanie pocztu sztandarowego

Burmistrz Józef Karpiński

Najlepsza klasa

Najlepszy uczeń w Gimnazjum

Ślubowanie klas szóstych

Ślubowanie klas trzecich gimnazjum

Poczet flagowy

Opracował: Seweryn Stankiewicz, podinspektor ds. promocji, Urząd Miasta i Gminy Ryn, promocja@miastoryn.pl

Skip to content