bip

Ryn

2

Zakończono realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn”.

Zakończono realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn”.  

W ramach inwestycji wykonano:

–  drogę o długości ok. 888 m i szerokości jezdni 5 m o nawierzchni bitumicznej,

– pobocza żwirowe i z kostki betonowej o szerokości 0,75 m, zjazdy indywidualne z kostki betonowej o szerokości jezdni 3,50 m oraz przepusty pod drogą,

–  odwodnienie terenu

–  oświetlenie uliczne LED, przebudowę linii kablowych średniego napięcia

– nasadzenia zieleni

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 188 964,49 zł, z czego 580 060,31 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Gajewa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skip to content