bip

Ryn

cg1

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

W dniu 29 listopada 2022 r. Gmina Ryn podpisała umowę na  Zakup i dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Zamówienie dotyczy realizacji projektu grantowego w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4474/2/2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wykonawca: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Kwota wykonania zadania:  138 605,99 zł pokryta została w 100% z otrzymanego dofinansowania.

cyfrowa gmina

 

cyfrowa gmina2

 

Skip to content