bip

Ryn

Zaproszenie na konsultacje społeczne „Koncepcja budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie”.

Zaproszenie na konsultacje społeczne „Koncepcja budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie”.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn serdecznie zaprasza do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach dotyczących koncepcji budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie.

 

 

Opinie na temat systemu monitoringu mogą Państwo przekazywać od 12 do 19 marca 2018 r. do godz. 15:00 w formie uzupełnionej ankiety. 19 marca zaplanowane zostało również spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami służb, policji.

 

Celem konsultacji jest:
– zebranie opinii mieszkańców i konsultacje ze służbami porządkowymi
– omówienie zagrożeń występujących w miejscach nieobjętych monitoringiem miejskim
– ocena zasadności rozbudowy monitoringu miejskiego
– dyskusja nad rozwiązaniami równorzędnymi dla poprawy poczucia bezpieczeństwa

 

Termin i forma przeprowadzenia konsultacji:

12 do 16 marca 2018 r.– zbieranie informacji o niebezpiecznych miejscach i obszarach miasta, które należałoby objąć systemem monitoringu:
– forma papierowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, z dopiskiem Ankieta – Konsultacje w sprawie koncepcji budowy systemu monitoringu miejskiego w Rynie.

  • – forma elektroniczna pod adresem monitoring@miastoryn.pl (ankieta do wypełnienia) do 19 marca do godz. 15:00 
  • do 16 marca 2018 r. – publikacja informacji z wypełnionych ankiet.
  • 19 marca 2018 r.  godz. 16:00 – otwarte spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami służb porządkowych.
Skip to content