bip

Ryn

Zaproszenie na posiedzenie Komisji ws. koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze Jeziora Ryńskiego w Rynie”

Zaproszenie na posiedzenie Komisji ws. koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze Jeziora Ryńskiego w Rynie”
 
W związku z posiedzeniem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa i Turystyki Rady Miejskiej w Rynie, gdzie będzie przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze Jeziora Ryńskiego w Rynie” zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w posiedzeniu w/w komisji, które odbędzie się w dniu 22 września 2015 r., o godz. 13:30 w Sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.
Skip to content