bip

Ryn

Zarządzenie Wojewody

Zarządzenie Wojewody w sprawie przekazania zadań USC w Rynie dla USC w Giżycku

Zarządzenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie powierzenia wykonywania części zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Rynie Urzędowi Stanu Cywilnego w Giżycku.

Zarządzenie Wojewody

Skip to content