bip

Ryn

Zasady zgłaszania szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Zasady zgłaszania szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

 

Mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne, w szczególności  długotrwały brak opadów, który może skutkować wystąpieniem zjawiska suszy Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  przypomina, że od 2020 roku Gmina nie uczestniczy w szacowaniu strat spowodowanych zjawiskiem suszy.

Producenci rolni straty w uprawach mogą zgłaszać bezpośrednio do wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkód za pomocą publicznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

 

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie oraz na temat sposobu składania wniosków rolnicy mogą zapoznać się w poniższych linkach:

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2806083/

 

 

Skip to content