bip

Ryn

Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

XIV ZAWODY STRZELECKIE o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA

I GMINY RYN z okazji 231  ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

         WTOREK –  03.05.2022 godz. 9.00

 

 

 

 

 

 

  1. CEL ZAWODÓW:

–   propagowanie sportu strzeleckiego

–  integracja  przedsiębiorców, klubów, stowarzyszeń, samorządowców

  i innych środowisk społecznych podczas czynnego wypoczynku.

– wyrabianie i utrwalanie bezpiecznych zachowań.

– rywalizacja sportowa.

 

  1. ORGANIZATOR :

  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

  Klub Strzelecki ,,SOKÓŁ : Ryn,  tel. 604 597 931

    e mail: kajak66@poczta.onet.pl

 

  1. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

 03. V.2022, godz. 9.00

 Strzelnica ,,SOKÓŁ’’ Ryn k.m. Canki gm. Ryn

 

  1. PROGRAM ZAWODÓW:

  – rejestracja  zawodników godz. 8.30 – 9.00

  – otwarcie zawodów godz. 9.00

  – odprawa techniczna

  – rozpoczęcie konkurencji

 – przerwa na posiłek 12.30-13.00

 – zakończenie konkurencji i rozdanie nagród

 

5. KONKURENCJE:

 Startują zespoły trzyosobowe

  1. Karabin sportowy Brno – 2 kal. 22- 5,6 mm

Trzy strzały próbne + 10 ocenianych do  tarczy Kcz

                Postawa: leżąc

      II.       Karabin sportowy Brno – 2 kal. 22- 5,6 mm

 Pięć strzałów do biatlonem ( celów reaktywnych)

 Po 3 punkty za trafienie . Postawa leżąc.

  1. Karabin AK- 47 ( Kałach) 2 strzały próbne + 5 ocenianych

           do tarczy nt/23p. Postawa leżąc.

 

  1. ,, SOKOLE OKO” – konkurencja dodatkowa, indywidualna.

Karabin AK-47,  wyłonienie zawodnika z najlepszym wynikiem.

Strzelanie do tarczy Kcz. Postawa stojąc.

 

  1. UCZESTNICTWO:

  W zawodach mogą brać udział zespoły trzyosobowe reprezentujące:

 firmę, klub, samorząd, zawiązek stowarzyszenie…i inne grupy zrzeszone.

 Uczestniczą osoby pełnoletnie oraz młodzież powyżej lat 15 z opiekunem.

 

6.PUNKTACJA:

 – przeprowadzona zostanie klasyfikacja zespołowa i indywidualna

   w trzech konkurencjach.

 – o wyniku będzie decydowała najwyższa liczba punktów w trzech    konkurencjach.

– oddzielna klasyfikacja indywidualna w konkurencji dodatkowej

 ,, SOKOLE OKO”

– w przypadku tej samej liczby punktów z godnie z regulaminem

  ISSF liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych.

 

  1. NAGRODY :

 – w klasyfikacji zespołowej I, II i III m. puchary od IV – VI dyplomy

 -w klasyfikacji indywidualnej I, II i III m. medale, IV –   VI dyplomy

 

7. KOSZTY UCZESTNICTWA:

  200 zł PL od zespołu trzyosobowego.

  Opłata na konto lub na miejscu.

 

     8.SPRAWY RÓŻNE:

 Broń i amunicję zapewnia organizator.

 Konkurencje będą rozgrywane w przedstawionej kolejności – patrz pkt. 5

W czasie zawodów zostanie rozegrana konkurencja pozorowana: Udzielanie I pomocy po postarzale . Ocena dodatkowa nie składająca się na klasyfikację.

Szkolenie i konkurencję  w tym zakresie przeprowadzą  Ratownicy Medyczni.

 

 Zasady bezpieczeństwa zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji.

W przerwie integracja podczas ciepłego posiłku, kawie i herbacie

 

                                 – organizatorzy

 

Skip to content