bip

Ryn

Zgłoszenia do żłobka

Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie, dzięki któremu pobyt dzieci w żłobku przez pierwszy rok zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Gminę jest zgłoszenie minimum 25 chętnych dzieci.

Gdy Gmina nie spełni tego warunku dofinansowanie nie będzie możliwe, żłobek będzie funkcjonował odpłatnie.

W związku z powyższym prosimy osoby chętne o składanie wstępnej karty zgłoszenia dziecka do żłobka do dnia 25 lipca.  

Osoby, które złożyły już karty zgłoszenia, nie muszą ich składać ponownie.

Karta do pobrania na stronie:

https://www.miastoryn.pl/pl/content/samorz%C4%85dowy-klub-malucha-%E2%80%9Eryniak%E2%80%9D?fbclid=IwAR25y0mcAa_wjkesvNddt7PdlrlGTHIZ4rC5Ydqy9shMpKbX1ul-Gajb8Pg

Skip to content