bip

Ryn

Zmiany nazwy ulic

W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Rynie według opinii Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku zmianie podlegają nazwy ulic – m.in.:

Hanki Sawickiej,

gen.K.Świerczewskiego,

XX-lecia PRL.

Mieszkańców zapraszamy do udziału w procesie nadawania nowych nazw ulicom.
Propozycje nowych nazw zbieramy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz pod adresem poczty elektronicznej sekretarz@miastoryn.pl oraz sekretariat@miastoryn.pl.

Jednocześnie informujemy, że zbieramy Państwa opinie na niniejszej stronie w formie sondy. Sonda, w sprawie każdej zmiany nazwy ulicy będzie trwała po 10 dni.

Skip to content