bip

Ryn

Budżet Obywatelski Gminy Ryn

Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy gminy Ryn mogą zdecydować na co przeznaczyć część budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec Gminy Ryn może zgłosić jeden projekt (zadanie), który musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców Gminy Ryn.

 

Zgłoszenie projektu (zadania) w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia projektu (zadania) w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w godzinach pracy Urzędu lub przeslanie pocztą do dnia 28 lutego 2021 roku do godziny 15:00.

  • Projekty zgłoszone przez mieszkańców zostają poddane weryfikacji pod względem formalno – prawnym i merytorycznym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie od dnia
    1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku.
  • Do dnia 30 kwietnia 2021 roku ogłoszona zostanie lista projektów (zadań) pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
  • Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ryn w sprawie wyboru projektów (zadań) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach 1-31 maja 2021 roku w godzinach pracy Urzędu.
  • Wyniki głosowania, w tym informacje o wybranych projektach, podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i Gminy Ryn i stronie internetowej do dnia 15 czerwca 2021 roku.

Zagłosować można w formie:

a) papierowej – poprzez wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania i osobistego wrzucenia do urny w sekretariacie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,

b) elektronicznej – poprzez aplikację do głosowania nad Budżetem Obywatelskim, wskazaną przez Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Mieszkaniec Gminy Ryn wypełniając kartę może wybrać do realizacji 1 projekt (zadanie).

 

Poniżej do pobrania:

  • UCHWAŁA NR XXVI/198/20 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Ryn konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
  • załącznik nr 1: zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
  • załącznik nr 2: formularz zgłoszenia projektu (zadania) do Budżetu Obywatelskiego 2022
  • załącznik nr 3: karta do głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2022
Skip to content