bip

Ryn

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2022”.

Zapraszamy do zapoznania się z Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2022. 

 

 

Poniżej pliki do pobrania.

 

 

Skip to content